Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad

Kläder och klass - från medeltiden till våra dagar

Hur har klädernas relation till ekonomisk och social status sett ut i Sverige?
Eva Andersson, historiker vid Göteborgs universitet har sedan sin avhandling om kläder och deras relation till människorna i medeltidens Sverige och Norge fortsatt forska och undervisa. Forskningen har kretsat kring klädernas historia och hur de använts för att uttrycka identitet och grupptillhörighet.

Vem fick bära vad? och vilken roll spelade ens yrke när kläderna skulle sys? Med start i medeltiden får vi följa med på en resa genom det svenska klassamhället. 

Programpunkten ingår i entrébiljetten.

I samarbete med Folkuniversitetet.

Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad
tis 12 nov
Tid: 
15.00