Filosofibar

För vem lägger vi vår röst?

Filosofibar
ons 2 maj
Tid: 
18.00 - 19.30
Var: 
Foajén

I höst är det val! Röstar vi med tanke på Sveriges bästa, fred i världen, det bästa för de fattiga eller kanske med det bästa för oss själva? Röstar vi med egennyttan som drivkraft? Har vi ens fler drivkrafter än just egennyttan? Är vi alla egoister eller förmår vi sätta andra före oss själva? Bör vi ens det?

Petra Andersson, forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, leder
samtalet. Filosofibaren anordnas i samarbete med Sensus.
Fyra onsdagar 18.00–ca 19.30 i museets foajé.