Hela staden

Göteborgs Stadstriennal

Hela staden
fre 21 sep
Tid: 
12.00-17.00
Var: 
STADSBIBLIOTEKET, Trappan

Välkomna till Göteborgs Stadstriennal och vår medverkan på Stadsbibliotekets scen.

Program 21 sept på Stadsbiblioteket, trappan
12.00-12.15: Introduktion
Dennis Axelsson, chef Stadsutvecklingsenheten på Stadsmuseet
12.15-12.45: Vad är samtidsdokumentation? Tre nedslag i Stadsmuseets samlingar.
Marie Nyberg, intendent på Stadsmuseet
12.45-13.15: Göteborg berättar: Historier från Haga och Gårda.
Rolf Sossna och Anette Sevreus
13.15-13.30
Paus
13.30-14.00: Den moderna stadens DNA.
Sanja Peter, bebyggelseantikvarie på Stadsmuseet
14.00-14.30: Göteborg förstärkt: Fästningsstaden.
Tom Wennberg, arkeolog på Stadsmuseet
14.30–15.00: Jobba, leva, bo – bilder av ett samhälle.
Mats Sjölin, intendent på Stadsmuseet
15.00–15.30: Work In Progress. The Center is the Periphery Daniel Terres
15.30-16.00 Paus
16.00: A Marvellous Order
17.00: Filmvisning Ex Libris tar vid i Hörsalen

Ingen föranmälan behövs. Allt är kostnadsfritt. Vänligen observera att antalet platser är begränsat.

Göteborgs Stadstriennal är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till 2021. Stadstriennalen inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.

Se programmet för hela Göteborgs Stadstriennal: www.stadsutveckling.goteborg.se/stadstriennalen