Familjesöndag

Gör ett fanzine 

Familjesöndag
sön 27 jan
Tid: 
13.00—16.00 
Var: 
Akademin Valands utställningsrum invid "Jobba leva bo- bilder av ett samhälle", Plan 2

Gör din egen tidskrift, ett så kallat fanzine, utifrån en utställning. Valandstudenterna Hanna Antonsson och Jenny Johansson lär dig grunderna i att göra ett fanzine med kopieringsmaskinen som verktyg. Genom att kopiera av våra redan existerande böcker gör deltagarna ett eget fanzine och skapar ett nytt narrativ, en serie, en associationslek eller lyfter ut det mest tilltalande i utställningen.

För alla åldrar.