Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad

Globalisering, kolonialism och slaveri

1600-talets koloniala expansion inbegrep även Sverige och övriga Norden. Handel med främmande kontinenter och exploatering av avlägsna platser blev allt viktigare. Slaveri och slavhandel var en självklar beståndsdel i denna expansion, och även Sverige deltog. I Västafrika och Nordamerika handlades med slavar och i Sverige syns fortfarande spåren efter denna koloniala historia.

Med Jonas Monié Nordin, Dr i historisk arkeologi, från Statens Historiska Museer.

I samarbete med Folkuniversitetet.

Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad
tis 8 okt
Tid: 
15:00