Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad

Fake news och missinformation i kristider

Vilken roll spelar nyhetsmedier i att felaktig och missvisande information sprids?
I kristider, såsom globala pandemier, ökar behovet att nå ut brett med samhällsviktig information. Dagens digitala informationskanaler ger goda möjligheter till detta, men också till aktörer som vill sprida felaktig information.

Elina Lindgren är dr i statsvetenskap och kommer att prata om hur nyhetsmediers försök att förhindra missuppfattningar kan leda till att de får ökad spridning. Dessa frågor arbetar Elina bland annat med i ett pågående forskningsprojekt om missinformation och kunskapsresistens vid Göteborgs universitet.

Programpunkten genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.

Bokning
Under hösten 2020 behöver plats bokas till samtliga aktiviteter. Du kan boka din plats fram till att aktiviteten börjar i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Kom ihåg att avboka din plats i god tid om du får förhinder. Programpunkten ingår i entrébiljetten.

Covid-19
Vi följer noggrant myndighetens rekommendationer. Välkommen att besöka oss om du är frisk, men tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Läs mer här om hur pandemin påverkar vår verksamhet.

Tillgänglighet
Programpunkten tolkas till teckenspråk och lokalen är utrustad med hörslinga.

Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad
tis 10 nov
Tid: 
15.00-16.00
Var: 
WALLENSTAMSALEN