Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad

EXTRAINSATT: Birgittaskolorna

Vad kan två modeateljéer berätta om samhällsutvecklingen och kvinnans förändrade roll under 1900-talets första hälft?

Maria Carlgren är enhetschef på Röhsska museet i Göteborg. Maria skrev sin doktorsavhandling i konst- och bildvetenskap om Birgittaskolorna, två snarlika och konkurrerande modeateljéer som verkade i Stockholm från 1910 till 1930-talets mitt och i Göteborg under några år runt 1920. I sömnadsateljéerna förhandlades kvinnorollen, när S:ta Birgittaskolan med sina klänningar förespråkade den traditionella kvinnorollen tog Birgittaskolan en annan riktning. Kläder skapade för yrkesarbete, jämställdhet och rösträttskamp.

Hämta din biljett i museets reception från klockan 10 samma dag. Föreläsningen ingår i entrébiljetten och genomförs i samarbete med Folkuniversitetet. 

Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad
tis 28 jan
Tid: 
15.00
Var: 
Wallenstamsalen