Tisdagsklubben

Den psykiatriska tvångsvården under 1900-talets andra hälft 

Tisdagsklubben
tis 2 apr
Tid: 
15.00–16.00
Var: 
Wallenstamssalen

Psykiatrin har historiskt präglats av två stora rörelser: en som ledde människorna in till institutionerna och en som ledde dem ut. Detta föredrag kommer att handla om den rörelse som ledde människorna ut. Under 1900-talets andra hälft öppnades de psykiatriska sjukhusen upp och delar av verksamheten förlades i samhället utanför. I föredraget berörs patienternas vägar ut från sjukhusen, men också hur tvångsvården speglar de nya terapeutiska mål och satsningar som gjordes under perioden 1967–1992. Föredraget kommer också att beröra hur nya terapeutiska miljöer utanför sjukhusen gestaltades inom ramen för den psykiatriska tvångsvården, samt vad dessa förändringar betydde för patienterna.

Medverkande: fil. dr. Frida Wikström är historiker och verksam vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

Först till kvarn! Hämta ut din biljett i Stadsmuseets reception från kl 10.00 samma dag.

Tisdagsklubben belyser aktuella händelser med en kulturhistorisk koppling och välkomnar en bredd av boende i Göteborg. I samarbete med Folkuniversitetet.​ Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.