Arkeologikvällar

De osynligas arkeologi

Vad betydde det att sakna jord och de livsviktiga rättigheter som var kopplade till jorden? Hur kunde en torpare påverka sitt liv och sin ekonomi? Och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna som inhystes i hyresrum i städerna?

I forskningsprojektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” är målet att bidra med kunskap om historia, människor och deras materiella lämningar från tiden cirka 1700–1900. Bakgrunden är förändringar i Kulturmiljölagen 2014, som bland annat innebär är att lämningar efter mänsklig verksamhet och byggnader som etablerats före 1850 nu kan vara lagskyddade, och därmed bli föremål för arkeologiska insatser. Detta innebär att antalet fornlämningar ökat drastiskt, och många av dem är kopplade till just underordnade grupper i samhället. Föreläsningen ingår i museets entrébiljett.

Föredraget hålls av Pia Nilsson, arkeolog Arkeologerna/SHMM, Linköping.

Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.

Arkeologikvällar
ons 13 nov
Tid: 
18.00
Var: 
Wallenstamsalen