Tisdagsklubben

Birgittaskolorna: modeateljéer och sömnadsskolor

Vad kan två modeateljéer berätta om samhällsutvecklingen och kvinnans förändrade roll under 1900-talets första hälft?

Maria Carlgren är enhetschef på Röhsska museet i Göteborg. Maria skrev sin doktorsavhandling i konst- och bildvetenskap om Birgittaskolorna, två snarlika och konkurrerande modeateljéer som verkade i Stockholm från 1910 till 1930-talets mitt och i Göteborg under några år runt 1920. I sömnadsateljéerna förhandlades kvinnorollen, när S:ta Birgittaskolan med sina klänningar förespråkade den traditionella kvinnorollen tog Birgittaskolan en annan riktning. Kläder skapade för yrkesarbete, jämställdhet och rösträttskamp.

Programpunkten ingår i entrébiljetten.

I samarbete med Folkuniversitetet.

Tisdagsklubben
tis 5 nov
Tid: 
15.00