4600

Pappas pengar
och mikrolån

Det var inte bara banker som lånade ut pengar. Många lån hölls inom familjen. Den som behövde låna pengar gick till en släkting eller bekant. Det fanns även mer yrkesmässiga utlånare. Idag skulle de kallas informella bankirer.

De var privatpersoner som hade överskott från sitt företag, eller kanske hade fått ett arv, som de använde som lånekapital. En så kallad informell ekonomi behöver inte innebära att det är något skumt. Snarare handlar det om att lösa problem när den officiella strukturen inte fungerar. Även den informella lånemarknaden styrdes av tydliga regler.

Kvinnor räknades på 1800-talet inte som myndiga, och fick bara ägna sig åt vissa yrken och inte heller förvalta sina egna pengar. I alla fall var det så lagen sa, men verkligheten var en annan. Inom den informella bankverksamheten kunde kvinnor både låna och låna ut pengar. En av de yngsta som gjorde det var Alma Sofia Andersson, som avled endast 19 år gammal. Hon ägnade sig åt vad som kan kallas mikrolån, eftersom hon bara lånade ut små summor. Elsa Brita Björlin var en annan informell bankir som främst förmedlade mindre lån, till exempel till soldater, sjöfolk och bönder.

Teckenspråk: Pappas pengar och mikrolån.