4500

Att tjäna
pengar på pengar:
de första bankerna

Banker kan startas för att staten vill reglera låneverksamheten, underlätta för befolkningen och utveckla ekonomin, men också av rent affärsintresse. Det går ju att tjäna pengar på att förmedla lån.

År 1820 öppnade den första svenska sparbanken i Göteborg. På 1830-talet blev det tillåtet att öppna privata banker, som fungerade som aktiebolag. Ett annat namn på affärsbankerna var enskilda banker. Göteborgs Privatbank blev 1848 den första i Göteborg. Fler banker med olika målgrupper dök upp, till exempel Göteborgs Folkbank som öppnade 1871 med fokus på småsparare som behövde små lån. Även försäkringsbolag erbjöd utlåning.

För en vanlig person eller en småföretagare var det extremt svårt att få ett banklån. Någon form av säkerhet för lånet var dessutom nödvändig. I början av 1800-talet kunde det vara varor, som tobak eller vin, till och med enkla saker som kläder. Längre fram var det oftast fastigheter. Lånen krävde också mycket pappersarbete, vilket kunde vara nog så komplicerat för låntagaren. Det var inte lätt att få tag på kapital. Därför uppstod informella låneverksamheter vid sidan av bankerna.

Teckenspråk: Att tjäna pengar på pengar: De första bankerna.