3001

Tvåkrona från
Oscar II:s tid

GMK:165

Ett runt silvermynt. Det är 3 cm i diameter och väger 15 g. På framsidan syns Oscar II i profil. Runt honom står texten ”Oscar II Sveriges och Norges konung”. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen och Oscar II:s valspråk ”Brödrafolkens väl”. Det står också ”2 kronor” och årtalet 1893.

GMK:165, GMK:861

GMK:165

GMK:861