3002

Tvåkrona från
Gustav V:s tid

GMK:979

Ett runt silvermynt. Det är cirka 3 cm i diameter och väger 15 g. På framsidan syns Gustav V i profil samt texten ”Gustav V Sveriges konung 1912”. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen omgivet av en Serafimerordens-kedja. Det går också att läsa Gustav V:svalspråk ”Med folket för fosterlandet” och ”2 kronor”.

GMK:979

GMK:979