3010

Tjugokrona från
Oscar II:s tid

GMK:288

Ett runt guldmynt. Det är 2,3 cm i diameter och väger 8,9 g. På framsidan syns Oscar II i profil och runt honom står det ”Oscar II Sveriges och Norges konung” samt årtalet 1886. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen och Oscar II:s valspråk ”Brödrafolkens väl” samt texten ”20 kronor”.

GMK:288, GMK:855

GMK:288

GMK:855