3009

Tiokrona från
Oscar II:s tid

GMK:287

Ett runt guldmynt. Det är 1,8 cm i diameter och väger4,4 g. På framsidan syns Oscar II i profil och runt honom står det ”Oscar II Sveriges och Norges konung” samt årtalet 1880. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen och Oscar II:s valspråk ”Brödrafolkens väl ”samt texten ”10 kronor”.

GMK:287, GMK:856

GMK:287

GMK:856