3008

Femkrona från
Oscar II:s tid

GMK:289

Ett runt guldmynt. Det är 1,6 cm i diameter och väger 2,24 g. På framsidan syns Oscar II i profil och runt honom står det ”Oscar II Sveriges och Norges konung” samt årtalet 1894. På baksidan står det ”5 kronor”. Under det finns en halvcirkelformat lagerkrans och de tre kronorna från riksvapnet.

GMK:289, GMK:858

GMK:289

GMK:858