3007

Enkrona från
Oscar II:s tid

GMK:860

Ett runt silvermynt. Det är cirka 2,5 cm i diameter och väger 7,5 g. På framsidan syns Oscar II i profil och runt honom står det ”Oscar II Sveriges och Norges konung”. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen och Oscar II:s valspråk ”Brödrafolkens väl”. Det står också ”1 krona” och årtalet 1898.

GMK:860, GMK:873

GMK:873