3003

Enkrona från
Gustav V:s tid

GMK:980

Ett runt silvermynt. Det är cirka 2,5 cm i diameter och väger 7,5 g. På framsidan syns Gustav V i profil samt texten ”Gustav V Sveriges konung 1912”. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen omgivet av en Serafimerordens-kedja. Det går också att läsa Gustav V:s valspråk ”Med folket för fosterlandet” och ”1 K”.

GMK:980

GMK:980