2504

Silvermark med göteborgsmotiv

Ett runt silvermynt, värt 1 1/2 mark. På framsidan har myntet Erik XIV:s riksvapen och runt det Eriks kungatitel på latin. På baksidan, en bild av vatten med båtar och hus vid stranden. Från himlen kommer det strålar och en fågel som symboliserar guds närvaro. Bilden har tolkats som Älvsborgs stad. en stad som låg där Älvsborgsbrons södra fäste ligger idag. Runt bilden står Erik XIV:s valspråk ”Gud ger åt vem han vill” och årtalet 1562. Älvsborgs stad brändes ned av danskarna 1563. Myntet är 3,6 cm i diameter och väger 14,2 gram.

GMK:2128

Gmk:2128