2506

Sigismunds silverdaler

GMMynt:19540085

Ett runt silvermynt värt 1 daler. På framsidan finns en detaljerad bild av kung Sigismund i halvfigur. Han har ett pipskägg och bär rustning och har krona på huvudet och svärd och riksäpple i sina händer. Runt bilden står det på latin ”Sigismund – med Guds nåde Sveriges konung”.

På baksidan står det att Sigismund även är kung över göter, vender och polacker. Sigismunds mamma var en polsk prinsessa och på så vis ärvde Sigismund Polen av sin morfar. Vender var ett folk som bodde i området där gränsen mellan Tyskland och Polen går idag.

Riksvapnet på myntets baksida är till hälften Sveriges, med tre kronor och ett lejon, och till hälften Polens, med en örn och det som nu är Litauens riksvapen, en riddare på en stegrande häst. I mitten av riksvapnet sitter en kärve, symbolen för Vasaätten. På var sin sida om riksvapnet står det en 9och en 4. Myntet är från 1594. Det är 4,3 cm i diameter och väger nästan 30 gram.

GMMynt:19540085