2513

Minnesmynt till Göteborgs grundläggning

GMK:2137

Ett runt silvermynt, värt 2 ½ riksdaler. På myntet står årtalet 1610, men det är troligen präglat på 1660–70-talet. Myntet kallas för 1610 års praktpenning. Det tros ha getts som medalj och belöning till utländska personer som hade hjälpt till med grundandet av Göteborg. På myntets framsida syns en ek, vilket symboliserar Göteborgs utveckling. Vid sidan av trädet syns Kvarnberget, nedanför älven och i förgrunden Älvsborgs fästning. På baksidan syns Karl IX. Den latinska texten lyder ”staden Göteborgs förste grundläggare och uppbyggare”. Myntet är 5,7 cm i diameter och väger 67,58 gram.

GMK:2137

GMK:2137