2511

Karl IX:S 16 marker

GMK 2135

Ett runt guldmynt värt 16 mark. På framsidan har det en bild av Karl IX:s profil. På huvudet har han en lagerkrans och man kan se att han har en rustning på sig. Runt honom står Karls kungatitel på latin. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen och valören står som 16 M. Runt detta står det på latin ”Nyttmynt, kungariket Sverige”. Myntet är 2,7 cm stort och väger nästan 5 gram.

GMK:2135

GMK:2135