2508

Johan III:s silverdaler

GMK:2134

Ett runt silvermynt värt 1 daler. På framsidan är det en bild av Johan III i halvfigur. Han har långt skägg, bären rustning och har krona på huvudet och svärd och riksäpple i sina händer. Han stöttar sin högra arm på riksvapnet. Runt bilden på Johan III står ett av hans valspråk ”Gud vår beskyddare” och utanför det står hans kungatitel på latin. På baksidan är en bild på Jesus i halvfigur. Han är klädd i endast en mantel och håller ett riksäpple i sin vänstra hand och håller upp högerhanden i Gudstecknet. Runt bilden på Jesus står det på latin ”Världens frälsare, fräls oss.” Myntet är 4,2 cm och väger 5,21 gram. Det är från 1576.

GMK:2134

GMK:2134