2512

Johan III:s krongyllen

GMK:2129

Ett runt guldmynt värt 1 gyllen. På framsidan har det en bild av Johan III:s profil. Han har långt skägg och på huvudet har han en krona. Runt honom står Johans kungatitel på latin. På baksidan finns Sveriges lilla riksvapen och på ena sidan om det står det 15 och på andra sidan 70, för årtalet 1570 då myntet gjordes. Runt detta står det Johan III:s valspråk på latin ”Gud är vår beskyddare”. Myntet är 2,3 cm stort och väger nästan 3,23 gram.

GMK:2129

GMK:2129