2502

Gustav vasa Gyllen

Två runda silvermynt som kallas för gyllen. På framsidan syns Gustav Vasa klädd i rustning och mantel och med sin krona, sitt svärd och sin spira. Det ena myntet är så slitet att bara konturerna syns. På baksidan finns Sveriges stora riksvapen med lejon och tre kronor. Det går också att läsa att myntet är präglat1528, men det är troligtvis inte sant. Båda är senare kopior. Mynten är ungefär 4 cm i diameter och väger cirka 24 gram.

GMK:353, GMK:354

GMK:353

GMK:354