2000

Pengar blir till

I ett samhälle utan pengar och mynt var och är byteshandel en lösning. En vara eller tjänst byts mot en annan. Vissa saker brukar anses mer värdefulla än andra. Förr i tiden var kor en sådan vara. I det gamla Grekland betalades böter i kor, i Småland fick bönderna på 1500-talet betala böter med oxar efter Dackefejden, ett uppror mot kungen. Metaller var också värdefulla.

Korna räknades, medan guld, silver, koppar och järn vägdes. Men att väga metallerna var ett krångligt sätt att betala. För ungefär 2600 år sedan i Lydien (nuvarande Turkiet) började folk tillverka metallbitar med en fast vikt, och stämpla vikten direkt på varje bit. Det är vad vi idag kallar mynt. Eftersom de flesta mynt stämplades med bild och text genom ett eller flera hårda slag kallas tillverkningen ”att slå mynt”.

Idén med mynt spred sig från Lydien, men minnet av att betala i boskap levde kvar. Många tidiga antika mynt hade bilder av oxar. På de första mynten från muslimska riken fanns däremot enbart text.

Teckenspråk: Pengar blir till.