2903

Riksdaler

GMK:164

Ett riksdalermynt är alltid av silver. De brukar vara ungefär 4,5 cm i diameter och väga mellan 25 och 30 gram. De har oftast kungens eller drottningens porträtt på framsidan och riksvapnet på baksidan. Riksdalermynt finns också som 1/2 riksdaler, 1/3 riksdaler,1/6 riksdaler, 1/12 riksdaler och 1/24 riksdaler. Då är mynten mindre. 1830 började staten prägla riksdaler specie. Några år senare bestämdes att 1 riksdaler specie skulle ha ett värde av 2 2/3 riksdaler banco, vilket är riksdaler från Riksbanken. 1 riksdaler specie var också värd 4 riksdaler riksgäld, vilket i sin tur är riksdaler som Riksgälden gav ut. Riksdaler specie var också värd exakt 25,5 gram rent silver. Riksdaler användes i Sverige från tidigt 1600-tal till 1873.

GMK:164

GMK:227

GMK:228

GMK:284

GMK:290

GMK:295

GMK:296

GMK:404

GMK:407

GMK:410

GMK:416

GMK:417

GMK:429

GMK:447

GMK:448

GMK:458

GMK:459

GMK:464

GMK:490

GMK:491

GMK:494

GMK:496

GMK:497

GMK:499

GMK:500

GMK:503

GMK:505

GMK:508

GMK:551

GMK:553

GMK:555

GMK:560

GMK:563

GMK:576

GMK:582

GMK:583

GMK:587

GMK:685

GMK:686

GMK:707

GMK:2140

GMK:2141

GMMynt:19540086