2904

Riksdaler riksmynt

GMK:232

Ett riksdalermynt är alltid av silver. 1 riksdaler riksmynt är cirka 2,5 cm i diameter och väger drygt 8 gram. Det finns också 4 och 2 riksdaler riksmynt som är större och väger mer. När decimalsystemet infördes 1855 och svenskarna började räkna med 10 som grund bestämde staten att 100 öre = 1 riksdaler riksmynt. Under perioden 1873 till 1875 ersattes riksdaler riksmynt med kronor.

GMK:232 , GMK:234, GMK:235

GKM:232

GMK:234

GMK:235