2905

Öre

GMK:177

Ören har funnits sedan medeltiden i Sverige. Först hörde ören ihop med mark och penningar. Örena i montern är alla från 1855 till 1912 och hör ihop med kronor. Då fanns ören som ½-öringar, ettöringar,tvåöringar och femöringar. De var alla av koppar. Tioöringar, 25-öringar och 50-öringar var alltid av silver. Storlek och vikt varierar.

GMK:177

GMK:233

GMK:297

GMK:298

GMK:299

GMK:300

GMK:479

GMK:480

GMK:481

GMK:483

GMK:695

GMK:702

GMK:762

GMK:766

GMK:772