2908

18 penningar

GMK:351

Ett fyrkantigt silvermynt, en så kallad klipping, från 1521. Den fyrkantiga formen kommer av att en plåtstämplats och sedan klippts i bitar till mynt. På framsidan syns en otydlig bild som ska föreställa en figur i rustning. På baksidan syns ett vapen som är en kombination av riksvapnets tre kronor och Dalarnas vapen med två pilar i kors. I vapnet finns också ett G som i Gustav Vasa. Myntet är klippt snett, så delar av vapnet fattas. Myntet är 1,4 cm brett och väger 1,9 gram.

GMK:351