2601

Palmstruchska sedeln

GMK:2155

En sedel av papper värd 10 daler silvermynt. Sedelns storlek är cirka 20 x 15 cm. Den har en dekorativ linje runt kanten och innanför den text i flera olika gammaldags stilar. Texten börjar ”Att denna credityf-sedels innehafwande havwer i Stockholms Banco/…/ att fordra tio daler.” På modern svenska blir det ”Den som har den här sedeln har rätt att hämta ut 10 daler från Stockholmsbanken.” I botten syns åtta namnunderskrifter och tio präglade sigill. Det är namn och sigill från bankens direktör Johan Palmstruch, bankens kommissionärer, bokhållare och kassörer.

GM:2155

GMK:2155