Om museet

Föreningen Stadsmusei Vänner

Museets vänförening

Vad är en stad utan ett Stadsmuseum? Vad är ett stadsmuseum utan besökare och vänner? Föreningen Stadsmusei Vänners huvuduppgift är att stödja och värna om Göteborgs stadsmuseum. Medlemskap i Föreningen Stadsmusei Vänner ger dig tillfällen till trevlig gemenskap kring vänföreningens arrangemang.

Medlemsförmåner

Som medlem får du också ett antal förmåner:
- Fri entré till museet under ett år.
- Rabatt på varor i museibutiken.
- Inbjudan till förhandsvisningar av nya utställningar.
- Möjlighet att aktivt hjälpa till att medverka vid speciella museiarrangemang.
- Guidade utflykter och resor till kulturhistoriska platser.

Bli medlem i vänföreningen

Medlemsavgiften för enskild medlem är 150 kr. För två medlemmar på gemensam adress är den gemensamma avgiften 200 kr. Avgiften betalas in på Plusgiro pg 51 14 90-5. Glöm inte att uppge namn och adress. Kort därefter kommer medlemskortet med posten. En broschyr om vår verksamhet med ett färdigt inbetalningskort finns i receptionen på Stadsmuseet. Välkommen som medlem!

VÅRPROGRAM 2019

Se länk här nedan för vårens program för våra medlemsträffar i Föreningen Göteborgs Stadsmusei vänner. Ni som redan är museivänner, tag gärna med vänner på aktiviteterna. Varje medlem kan i vår ta med sig nya vänner i vardande på varje aktivitet - helt gratis och i PR-syfte för vår förening. Vi vill gärna bli fler vänner!

Bifogade filer

program_var_2019.pdfpdf, 552.52 KB