Samarbetsprojekt

Ögonblick

År 2010 startade ett 100-årigt fotoprojekt med målet att skildra Göteborgs innerstad från nu och in i framtiden. Allt från hur gator och torg förändras till hur människor lever, verkar och umgås i innerstaden. Här finns butiker, restauranger, klubbar, barer och andra mötesplatser som kyrkor, föreningslokaler, museer och offentliga rum.

Initiativet till projektet Ögonblick togs år 2010 av Mikael Ringlander, präst och projektledare för Kultursamverkan Svenska kyrkan. Bilder från de tio första åren har visats i en utställning på Stadsbiblioteket under sommaren 2020. 

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs-Posten, Innerstaden Göteborg, Svenska kyrkan och Stadsbiblioteket och visar bilder tagna av både Göteborgs-Postens fotografer och av utvalda "gatufotografer".