Stadsvandra på egen hand

Stadsvandra i centrala Göteborg på egen hand!

Rutten utgår från maktens centrum på Gustaf Adolfs torg, passerar Stadsmuseet och avslutas på Skansen kronan. Kartorna ger en introduktion till centrala Göteborg och stadens historia. Vi erbjuder kartor på sex olika språk: tigrinja, arabiska, persiska, somaliska, engelska och ryska. Samtliga kartor är också på svenska. 

Stadsvandringskartorna "Walk with me" är framtagna av jubileumsatsningen Göteborg berättar, som arbetar med att bredda historien och kunskapen om staden till fler. Läs mer om Göteborg berättar och dess kommande utställning 2021, som bygger på 100 intervjuer med göteborgare här.

Ladda ner våra stadsvandringskartor här
Det finns även tryckta kartor att hämta i vår reception.