En teaterskatt i Stadsmuseets samlingar

2000 kostymskisser, 1000 dekorationsskisser, 700 scenografimodeller, 200 hyllmeter arbetsmanuskript samt rekvisita, föreställningsprogram, affischer, föreställningsfoton, andra arkivhandlingar och ett bibliotek med teater- och referenslitteratur. De teaterhistoriska samlingarna är en stor skatt som sedan 1995 finns på Göteborgs stadsmuseum – efter 40 år som Teaterhistoriska museet på Lorensbergsteatern.

Det spännande materialet kommer främst från stadens stora institutioner; Lorensbergsteatern, Stadsteatern, Stora Teatern, Folkteatern och Göteborgsoperan. Insamling sker även från de fria grupperna, som dock inte har samma resurser att dokumentera och bevara material som har använts i arbetet och överlämna det till museet. Av sparskäl återbrukas också en hel del kostymer och rekvisita, som inte har slitits ut, i nya produktioner.

Utställningen FRISPEL innehåller både arkivmaterial och flera nyförvärv som aldrig tidigare har visats för publik. I museets databas Carlotta finns allt digitaliserat material sökbart. Där kan du själv ta del av föremålen med bilder och fakta.  

Tjyvkika på föremålen i utställningen FRISPEL i Carlotta. 

Besök Teaterhistoriska museets samlingar i Carlotta.