Intervju med Linda Forssén

"Skolan måste jobba för alla människors lika värde"

Kronans grundskola i Trollhättan utsattes för en hatattack den 22 oktober 2015. En 22–årig gärningsman attackerade elever och lärare med svärd och kniv. Tre människor miste livet. Motivet var rasistiskt och attacken rubriceras som ett hatbrott. Vi pratade med Linda Forssén, som tillträdde som ny rektor på skolan samma dag som attacken ägde rum.

Beskriv tiden efter skolattacken?
– Jag skrev på mitt anställningsavtal samma dag som attacken, men gick i tjänst först tre veckor senare. Då jobbade vi oerhört mycket för trygghet och säkerhet, gentemot barn, lärare och vårdnadshavare. Vi fick rådet från experter att återgå till normala rutiner snabbt, små barn har stort behov av det. Och barnen lekte på rasterna som om ingenting hänt bara några veckor efter attacken. Vuxenvärlden gapade - förstod barnen inte vad som hade hänt? Men vardagen fortsätter. Skolverket krävde nationella prov före jul och en skolinspektion skulle kvalitetsgranska undervisningen dagen efter årsdagen för attacken. Det var extremt provocerande just då. Men så är det, världen fortgår.

Hur har ni gått vidare efter attacken?
– Jag är så imponerad av återhämtningskapaciteten hos alla på skolan. Det gick snabbare och med färre sjukskrivningar än man kunde räkna med. De flesta ville stanna kvar. En fruktansvärd händelse och hemska yttre hot kan stärka en grupp på ett sätt. Det finns en stor portion värme och omtänksamhet bland eleverna.

Var befinner sig Kronans skola tre år senare?
– Det är en skola som har tagit stora kliv på väg framåt mot framtidstro och optimism. Idag har vi högre lärarbehörighet och meritvärden, hög trivsel och få kränkningar. Fler elever och lärare väljer vår skola. Det är ett bevis på att det är bra saker som görs här.

Utställningen VI & DOM innehåller starka föremål från attacken på Kronans skola. Hur tänker du kring det?
– Jag tycker att man ska ha respekt för historien men fokus på framtiden. Vi måste våga prata om vad som hänt och det är viktigt att uppmärksamma hatbrott, men som skola vill vi också förknippas med något positivt och det jobb vi gjort.

Märker ni av ökad polarisering och ett ”vi och dom”-tänkande i skolan?
– Trollhättan är en av Sveriges mest segregerade städer och skolan ligger i ett segregerat område, där många lever i utanförskap och aldrig lämnar Kronogården. Detsamma gäller de som lever i välbeställda områden. Det är en polarisering i sig. Jag ser en hårdhet i debattklimatet i samhället. Så fort det är oroligt i ett ytterområde säger folk ”ut med packet” och skyller på invandrare, förut var det inte okej att säga så. Smygrasismen har blivit öppen.

Hur kan man förebygga hatbrott i skolan?
– Skolan har ett ansvar att skapa förutsättningar och framtidstro. Hopplöshet och bristande framtidstro gör att man ger sig på andra, bränner bilar. Vi jobbar hela tiden förebyggande för att skapa goda, toleranta samhällsmedborgare. Toleranta människor begår inte hatbrott. Skolan måste jobba för alla människors lika värde och vara en motvikt till polariseringen och segregeringen som breder ut sig. Om ingen gör något så händer ingenting – alla måste bidra till en positiv förändring.

Linda Forssén kommer att tala på öppningen av VI & DOM den 23 okt.
Läs mer om programmet här. 

Läs en intervju med Michaela Engvall från Polismuseet här.