Stadsvandringar för året 2018

Stadsvandringar & sittningar

Sittning: Skarprättare, bödlar och rackare

Känn lukterna från förr. Möt Mäster Hans och Olof Perssons i sina yrkesroller. Fundera över brott, straff och barnarbete i vår stad på 1600-talet. Hur gick det med den unga Anna Tolsdotter, när hon försvarade sin egendom? Tillgänglighetsanpassad, finns hiss från reception till innergård.

Stadsvandring: Skyddet bakom murarna
Om livet förr längs Stora Hamnkanalen. Vi följer murens sträckning söderut. Vi går längs älvkanten och funderar över dåtidens tullstationer och trängselskatter. Hur löste stadsplanerarna arbetet förr i tiden? Start Stadsmuseets reception, via Stora Bommen till Esperanto platsen.

Stadsvandring: Livet inne i staden
Hur var det att leva och arbeta i Göteborg när det omgavs av tjocka murar? Vi möter bödlar, arbetare och handelsmän när vi går längs med kanalen. Varför är de gamla kanalerna igenlagda? Och vad är det för mystiska ristningar arkeologer funnit i det gamla Stadshuset? Start Stadsmuseets reception, via Stadshuset till Lilla Bommen.