Göteborgs Internationella Konstbiennal

Stadsmuseet visar konstprojekt i biennalen
Öppet för besök 12.00–17.00 under perioden 9 september–19 november 2017
Fri entré till verket för alla!
Plats: Kuben på Stadsmuseets gård.

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en av nordens ledande konstbiennaler. GIBCA verkar i ett interdisciplinärt fält där forskning, konstnärligt skapande och filosofiskt tänkande möts. Den nionde upplagan av GIBCA, WheredoIendandyoubegin – On Secularity  fördjupar sig i en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga - den om det sekulära samhället.

Stadsmuseet visar konstprojektet Konungarikena Elgaland-Vargaland, en mikro-nation som grundades av konstnärerna Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren 1992. Det sägs styra över gränsområden mellan stater, samt över mentala och digitala områden. Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren är verksamma i Stockholm.

Konungarikena Elgaland-Vargaland
Besökarna får möjlighet att ta del i en ritual som upphöjer alla som vill till kung. Alla som har genomgått ritualen kommer att lysa av sin inre upphöjdhet. På så vis försvinner de hierarkier som vi har i samhället. Syftet är att jämna ut skillnaderna i samhället och föreställningen att några människor är mer värda än andra. Besökarna får ta del av Elgaland-Vargalands och andra länders författningar och inbjudas till att skriva sina egna. Vissa saker är gemensamt för alla länders författningar. Medan andra saker går att ändra. Hur ser vi på våra rättigheter, skyldigheter och friheter om vi får möjlighet att författa vår egen grundlag?

Läs mer om verket Elgaland-Vargaland
För information om alla verk, platser och konstnärer besök gärna www.gibca.se

GIBCA 2017 är curaterad av Nav Haq, Senior Curator på M HKA – Museum of Contemporary Art i Antwerpen. GIBCA samarbetar med Platform for Artistic Research in Sweden (PARSE) vid Akademin Valand och presenterar tillsammans ett specialnummer av PARSE Journal med titeln Secularity. Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.