Rom san - är du Rom?

500 år av utanförskap - hur påverkar det ett folk? Stadsmuseet tog tillsammans med romska sakkunniga samt journalisterna Sofia Hultqvist, Cecilia Köljing och fotograf Maja Kristin Nylander tag i frågan om varför inte romer släpps in i samhället. Projektet vill visa på en annan bild av romer än den stereotypa och förändra attityder.

Under 2012 och 2013 resulterade projektet i utställningen Vi är romer - möt människorna bakom myten på Göteborgs stadsmuseum. Utställningen besöktes av över 150 000 personer. En barnbok och en foto- och intervjubok har publicerats och cirka 1 500 utbildningstillfällen för anställda inom privat och offentlig sektor har genomförts under tiden utställningen stod på Stadsmuseet. En interaktiv karta om romers historia har producerats och finns på hemsidan www.varromskahistoria.se

Vi är romer utsågs 2013 till Årets utställning av Forum för utställare med motiveringen: "Göteborgs Stadsmuseum har skapat en vacker, värdig och tankeväckande utställning av och med romer med syftet att se människan bakom myten, öka kunskapen om samt motverka negativa attityder."

Vi är romer finns som vandringsutställning i olika versioner:

Nationell vandringsutställning
PÅGÅENDE:
Norrbottens museum (Luleå) 15 september 2018–9 juni 2019

TIDIGARE:
Forum för levande historia (Stockholm) 21 augusti 2014–januari 2016
Malmö Museer (Slottsholmen) 2 oktober 2016–3 september 2017
Västerbottens museum 17 september–april 2018
Frölunda Kulturhus 25 augusti 2018-14 oktober 2018

Regional utställning för Västra Götaland
Falbygdens museum (Falköping) 2 november 2014–22 februari 2015
Konsthallen (Trollhättan) 1 mars-15 maj 2015
Borås 3 oktober 2015-29 februari 2016

Ett urval av utställningen/pop-up
EU-parlamentet (Bryssel) 11–14 november 2014
Kortedala bibliotek (Göteborg) 25 februari-20 mars 2017
Bergsjöns bibliotek (Göteborg) 27 mars-20 april 2017
Stadsbiblioteket (Göteborg) 1-23 april 2017
Gamlestadens bibliotek (Göteborg) 24 april-22 maj 2017

Stadsmuseet är projektets huvudman men jobbar tätt ihop med representanter från de stora romska grupperna. Bland andra Bagir Kwiek, anställd på museet under projekttiden, rom och en av initiativtagarna till projektet. Medverkande är också bland andra journalisterna Sofia Hultqvist och Cecilia Köljing, fotograf Maja Krisitin Nylander och en grupp sakkunniga. Finansiär till projektet är Europiska socialfonden ESF.

Kontakt/förfrågningar
Projektledare Maria Forneheim 
maria.forneheim@kultur.goteborg.se
031-368 36 56