Prisma Västra Götaland

Låt din berättelse bli en del av vår historia!

Tillsammans gör vi industrisamhällets kulturarv tillgängligt och levande.

"Vår historia säger mer om oss än vad vi kan ana; om vilka vi är, varför vi har det som vi har det, tänker som vi tänker och gör som vi gör. Vår historia är nyckeln till att förstå vår samtid, men också till att skapa vår framtid. För om vi inte vet varifrån vi kommer, hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg?"

Långsiktig samverkan
Nu finns en bred långsiktig samverkan för att lyfta och synliggöra industrisamhället i Västra Götaland. Den nya samverkansplattformen heter Prisma Västra Götaland och har växt fram under tre år inom projektet Industrimuseum Västra Götaland.

Tillsammans skall vi lyfta fram Västra Götalands omvandling under industrialismen, den period från 1850 till idag då samhället förändrats som aldrig förr. Vi hoppas och tror att det hjälper oss att bättre förstå dagens omställning och vart samhället är på väg.

Spännande besöksmål
Över hela Västra Götaland finns hundratals platser och besöksmål som på olika sätt speglar industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att öka samverkan mellan dessa och skapa hållbara strukturer för att stärka den småskaliga besöksnäringen. För att våra platser och besöksmål ska bli än mer attraktiva för besökare behöver vi erbjuda berättelser som väcker intresse och nyfikenhet.

Platser, människor och berättelser
Vår digitala plattform prismavg.se är för alla som är intresserade av industrisamhällets kulturarv och vill sätta det i perspektiv till dagens samhälle och våra egna liv. Om museer, intresseföreningar och andra aktörer delar med sig av sin kunskap kring industrisamhällets dramatiska omvandling kan vi tillsammans göra historien levande. Varje pusselbit har stor betydelse för att förstå sammanhangen och se helheten. Prisma Västra Götaland kan bokstavligen sätta industrisamhällets kulturarv på kartan.

Genom att dela med oss av våra unika berättelser på en gemensam plattform blir historien både tillgänglig och tilltalande för stora grupper av människor på ett sätt som det är svårt att lyckas med på egen hand.

Kunskap, passion och engagemang
Att berätta historien kring det som engagerar oss själva är ett effektivt sätt att nå fram till andra. Kunskap och passion är grundbultarna för all effektiv kommunikation. Genom berättelser skapar vi också nyfikenhet, intresse och engagemang. På Prisma Västra Götaland blir också varje berättelse samtidigt en pusselbit i en större, gemensam, skildring av den dramatiska samhällsutveckling vi har sett de senaste 150 åren.

Läs mer på www.prismavg.se

Parterna som står bakom Prisma Västra Götaland är Västarvet, Innovatum, NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Göteborgs Stad Kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet/ Landsarkivet i Göteborg. Vi samverkar brett med andra organisationer, kommuner samt ideella och privata aktörer.