Inlämning av arkeologiska fynd

Anvisningar för hantering och inlämning

Enligt Kulturmiljölagen 17§ får Riksantikvarieämbetet genom fyndfördelning överlåta statens rätt till fornfynd på ett museum som åtar sig att förvalta det i framtiden på ett tillfredställande sätt.

”Göteborgs stadsmuseums anvisningarna för hantering och inlämning av arkeologiska fynd” vänder sig till grävaktörer som är aktiva inom Göteborgs kommun.

Kontakt
Else-Britt Filipsson, antikvarie och arkeolog på samlingsenheten
031-368 36 39 direkt, 031-368 36 00 vx
else-britt.filipsson@kultur.goteborg.se

Bifogade filer

bilaga_1_fyndmissiv_-_2019-02-11.docxvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.9 KB
bilaga_2_mall_for_fyndlista_2019_GSM.xlsxvnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 17.25 KB