Inlämning av arkeologiska fynd

Anvisningar för hantering och inlämning

Enligt Kulturmiljölagen 17§ får Riksantikvarieämbetet genom fyndfördelning överlåta statens rätt till fornfynd på ett museum som åtar sig att förvalta det i framtiden på ett tillfredställande sätt. Göteborgs stadsmuseum har sedan 2003 en stående begäran om fyndtilldelning för arkeologiskt material inom Göteborgs kommun.

”Göteborgs stadsmuseums anvisningarna för hantering och inlämning av arkeologiska fynd” vänder sig till grävaktörer som är aktiva inom Göteborgs kommun.

Kontakt
Else-Britt Filipsson, antikvarie och arkeolog på samlingsenheten
031-368 36 39 direkt, 031-368 36 00 vx
else-britt.filipsson@kultur.goteborg.se

Bifogade filer

bilaga_1_fyndmissiv_-_2019-02-11.docxvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.9 KB
bilaga_2_mall_for_fyndlista_gsm.xlsxvnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 16.97 KB