Var finns kulturen i staden?

När Göteborg växer och förändras har Kulturförvaltningen ett uppdrag att bygga upp kunskap om var kulturen finns i staden. Kartläggningen görs i flera steg och i början av hösten gjordes den första inventeringen där det via en digital enkät fanns möjlighet att sätta en kartnål för att markera lokal/plats i staden. Nu är enkäten öppen igen och du kan sätta fler kartnålar för att bidra med information om var din verksamhet finns. Syftet med kartläggningen är ha uppdaterade underlag i dialoger kring stadsutveckling.

Enkäten är öppen till den 15 januari 2021. Den vänder sig till dig som verkar inom konst- och kulturlivet och samlar in fakta om var i Göteborg din verksamhet finns och om din lokal/plats är ändamålsenlig. Gå till enkäten.

Varför görs detta i flera steg?
I första steget har kulturförvaltningen samlat fakta inför arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg. Det är ett långsiktigt arbete med tidshorisonter på vad som kan förändras i framtiden. Syftet är att i pågående förändring av staden kunna hävda de befintliga kulturvärdenas platser i staden.

Göteborgs Stad behöver mer kunskap om situationen för kulturutövare när det gäller ändamålsenliga lokaler.  När kunskap finns, kan det spela in i att anpassa kulturförvaltningens strategier för att stötta det fria kulturlivet och informera Göteborgs stadsplanerande funktioner.

För översiktsplanen ansvarar stadsbyggnadskontoret. Den är inte juridiskt bindande, men är ett strategiskt dokument för hur staden på längre sikt ska använda mark och vatten. Läs mer om arbetet med nya översiktsplanen.

Resultatet
Kartläggningen genomförs i flera steg med kontinuerlig analys av kartan och förmedling till planerande funktioner inom Göteborgs Stad.

Kulturvärden i fokus
Det finns olika kulturvärden i sammanhang för stadsplanering. I Göteborgs Stad har värdena delats in i fem kategorier som gör det tydligare i dialogen kring samverkan och planering: Kulturmiljövärden, Kulturella mötesplatser, Konst, Kreativa verksamheter samt Identitet.

Kontaktpersoner på Göteborgs Stads kulturförvaltning:
Malin Schiller, utvecklingsledare kulturstrategiska avdelningen
malin.schiller@kultur.goteborg.se

Vanja Larberg, utvecklingsledare stadsutvecklingsenheten, Göteborgs stadsmuseum
vanja.larberg@kultur.goteborg.se

Göteborgs Stads telefonväxel
031-365 00 00