Med anledning av Coronaviruset

Uppdaterad 2020-08-31. Informationen uppdateras löpande.
Göteborgs Stads museer håller öppet under coronapandemin. Vi följer myndigheternas rekommendationer noga och har gjort ett antal förändringar för att våra besökare och medarbetare ska kunna känna sig trygga.

Du som är frisk är välkommen att besöka museet, men var extra noga med handhygien och tänk på att hålla avstånd till andra besökare. Är du inte frisk så vill vi att du avstår ditt besök av hänsyn till dina medmänniskor.

Färre samtidiga besökare i huset
Vi begränsar antalet samtidiga besökare till museet, för att undvika trängsel och se till att våra besökare kan hålla tryggt avstånd. Vi ber om förståelse för att du kan få vänta en stund innan du får komma in i museet.

Ordinarie öppettider 
Vi erbjuder nu ordinarie öppettider.

Utställningar
Du är välkommen att besöka museets utställningar. Både basutställningar och tillfälliga utställningar är öppna för publik. Tänk på att hålla säkert avstånd till övriga besökare. 

Programverksamhet
Programverksamheten har anpassats utifrån rådande omständigheter. Obligatorisk bokning och ett begränsat antal gäller till samtliga programpunkter.

Besök oss digitalt
Under fliken ”Digiseum” på hemsidan har vi samlat digitala resurser i form av visningar, filmade introduktioner till utställningar, nedslag i samlingarna, intressanta berättelser och tips hur man kan ta del av museet hemifrån. Vi fyller regelbundet på med nytt spännande innehåll och rekommenderar varmt ett besök när som helst, dygnet runt, från mobil, padda eller dator.

Övriga åtgärder för att minska risker
Vi har infört extra städrutiner för att minska risken för smittspridning. Vi uppmanar även våra besökare att vara extra noga med handhygien och att hålla behörigt avstånd till övriga besökare. 

Museets värdar ronderar kontinuerligt museet.

I museets foajé finns information från Folkhälsomyndigheten och Göteborgs Stad, samt möjlighet att rengöra händerna med handsprit.

Våra diskar i butik och foajé har utrustats med plexiglas. Kömarkeringar finns även på golvet framför dessa.

Sittmöjligheter i museets foajé och övriga publika ytor har begränsats.

Vid behov görs utrop i museets högtalarsystem som påminnelse om att hålla avstånd.

På våra publika toaletter finns information, liksom vid de platser i museibyggnaden där personer riskerar att samlas i större grupper.

Museets värdgrupp har möte varje vecka med uppdateringar kring Covid-19 som en stående punkt.

Museets pedagoger har kommunikation med lärare om vilka åtgärder museet vidtar och vilka förutsättningar som finns för grupper som vill komma till museet.

Museets konferenssamordning har kommunikation med kunder om vilka förutsättningar som gäller på museet. 

Museets programverksamhet planerar utifrån de förutsättningar, råd och regler som gäller under aktuell tid.

Vi följer myndigheternas uppdateringar och rekommendationer. För mer information se till exempel Folkhälsomyndighetens information om Covid-19 och myndigheternas samlade information på krisinformation.se.