Gatuliv kring Järntorget

Blandstaden
Området runt Järntorget är unikt i Göteborg. Här finns idag den blandstad som på senare år varit ett ideal i stadsbyggandet. Butiker, verksamhetslokaler, publika funktioner som bibliotek och kulturhus, kulturella näringar och bostäder, allt finns närvarande inom området.

Går man tillbaka i områdets historia, är det tydligt att dess blandstadskaraktär byggts upp genom århundraden. Strandområdet norr om långgatsområdet hade redan på 1600-talet viktiga verksamheter med anknytning till älven, som trähandel, masttillverkning och båtbyggeri. På 1780-talet flyttades stadens järnvåg till en tomt norr om nuvarande Järntorget. Järnet kom från bruk ibland annat Värmland (som namnet Värmlandsgatan knyter an till enligt Göteborgs gatunamn av Greta Baum) och vägdes här för att sedan skeppas vidare till andra länder. I slutet av 1800-talet ersattes den glesa låga bebyggelsen längs långgatorna med en rätvinklig stenstad. Området kom att få bostäder, men även allmänna byggnader, bl a en folkskola, en brandstation, ett polishus, ett auktionsverk, verkstäder och industrier.

Området kring Långgatorna har en mycket karaktäristisk blandning av bostadshus, allmänna byggnader och verksamhetslokaler av skiftande slag. Här finns också stora variationer i bebyggelsens skala och utseende. Höga stenhus med eleganta bostadslägenheter och låga och enkla verkstadsbyggnader förekommer t ex inom samma kvarter. Det är den enda miljön av detta slag i Göteborg.

Intervjuer och fotodokumentation runt Järntorget
Under 2019 gjordes intervjuer med sju olika verksamheter i området av Vanja Larberg, utvecklingsledare på stadsutvecklingsenheten. Detta för att lyfta fram dess unika karaktär och att bevara dess uttryck i museets arkiv. Projektet utgick från del 1 av boken Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som berättar om varför området är en värdefull kulturmiljö. Läs mer om de olika verksamheterna nedan – du hittar allt från frisersalonger till högtidskläder! 

Eness Frisersalong

Hagateatern

Bokskåpet

Café Santo Domingo och Dirty Records

Björkåfrihet

Remanns högtidskläder

Hagabion del 1

Hagabion del 2