Sveriges första kvinnliga sjökapten | Göteborgs stadsmuseum