Dokumentation under Covid-19 | Göteborgs stadsmuseum