Stadsliv och vardagskiv runt historiska Kronhuset | Göteborgs stadsmuseum