En teaterskatt i Stadsmuseets samlingar | Göteborgs stadsmuseum