Visning av Göteborg födelse | Göteborgs stadsmuseum